เกี่ยวกับเรา

unnamed (1)

บริษัท พี เค เอ็ม บิสดงเซ็นเตอร์ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างประกอบกิจการรับออกแบบ บ้าน อาคาร งานโครงสร้าง งนสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้คำปรีกษาฟรีก่อนตัดสินใจ เรามีบริการดังนี้
Design / PKM Consulting / PKM Construction

บริษัท พี เค เอ็ม บิลดิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด

5/99 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

เริ่มต้นหลังจากที่คุณณัฐพงศ์กิจ ธนะสิริโชค ที่ได้ผ่านงานทางด้านงานออกแบบ ที่ปรึกษาบริหารงานโครงการและควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาการทางด้านการบริการทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องโดยมีความชำนาญงานพร้อมเข้าใจลูกค้าและผู้รับเหมาเป็นอย่างดีกอรปกับอยากจะพัฒนางานทางด้านการบริการงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้เป็นที่แพร่หลายโดยยึดหลักบริการที่เข้าใจ เข้าถึง แก้ปัญหาให้ถูกต้องยึดหลักมาตราฐานทางวิศวกรรมเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการจึงได้ทำการก่อตั้งบริษัท พีเคเอ็ม บิลดิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2563 เพื่อบริการงานทางด้านวิศวกรรมโยธา , สถาปัตยกรรม, วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร, ถนน สะพาน งานภูมิสถาปัตยกรรมและ อื่นๆ ฯลฯ

1. บริการงานออกแบบ

ㆍ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม อพาทเมนท์ ที่พักอาศัยประเภท ต่าง ๆ โกดังสินค้า คลังเก็บสินค้า โรงงานแบบเช่า-ขายบนที่ดิน โรงแรม รี สอร์ท โรงเรียน ปั้มน้ำมัน ถนน สะพาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด งานโยธา งานโครงสร้าง-สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบประกอบอาคารหรือตามลูกค้าต้องการ

2. บริหารและควบคุมงานโครงการ
ㆍบริการบริหารงานโครงการ วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบโครงสร้าง ตรวจสอบอาคาร ควบคุมคุณภาพและบริหารงานโดยสถาปนิกและวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ กว่า 20 ปีเรามีทีมงานพร้อมที่จะให้บริการตามมาตรฐานวิศวกรรม ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและยุติธรรม

ㆍบริหารจัดการดูแล อาคาร หมู่บ้าน โรงงานขาย-เช่า จัดตั้งนิติบุคคล ดูแลอาคารสถานที่ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของโครงการครบวงจร

3. บริการถอดแบบราคางานโครงการ (BOQ) , บริการประเมินราคา – ตรวจสอบราคางานโครงการก่อสร้างทุกชนิด ( Quallity Surveyer ),ยื่นกู้หรือประเมินผลงานผ่านธนาคารบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร อาทิ งานรื้อถอน-ปรับพื้นที่สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด งานถมดินโครงการ งานปรับปรุง-ต่อเติมเสริมโครงสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ

บริษัท พีเคเอ็ม บิลดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด PKM. BUILDING CENTER CO., LTD.

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็น ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการมากกว่า 10 ปี

และควบคุมงานก่อสร้าง บ้าน, อาคาร,โรงงาน, โกดังเก็บสินค้า ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล มากกว่า 20 ปี

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ ในการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือสุตจริตไว้วางใจได้ ในการที่จะทำให้โครงการแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ ด้วยความพึงพอใจของลูกค้า