PKM ยินดีให้บริการ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา ธุรกิจงานก่อสร้าง ตั้งเเต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ ให้คำปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ ทักหาเราเลย

Action steps

1. ลูกค้าเลือกบริการของ PKM

– งานออกแบบบ้าน,อาคาร , โรงงาน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
– งานบริหารโครงการและควบคุมงาน
– งานถอดแบบ, ราคาประมูลงาน, งานตรวจสอบราคา , ประเมินราคางาน
– งานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร
– งานอสังหาริมทรัพย์ เช่า-ขาย บ้าน คอนโด โรงงาน ที่ดิน สิง่ปลูกสร้าง ฯลฯ

2.เมื่อลูกค้าตกลงเลือกใช้บริการแล้ว จะทำการ จองมัดจำสัญญา สั่งซื้อ-สั่งจ้าง

– งานออกแบบ-ก่อสร้าง ชำระเงินจองแบบ 50% ของมูลค่าตามตกลง ชำระ ส่วนที่เหลือ ณ. วันรับ แบบก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 30-45 วัน หลัง รับมัดจำสัญญา
– งานบริหารโครงการ ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
– งานก่อสร้าง ตามสัญญาและเงื่อนไขในเอกสารเสนอราคา

3.PKM จัดเตรียมเอกสารสัญญาพร้อมลงนามทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมจัดส่งแบบก่อสร้างหรือขออนุญาต ก่อสร้าง

PKM จัดทำแบบใช้เวลา 7-15 วัน จัดส่งให้ลูกค้าดำเนินการขออนุญาต หรือ PKM ดำเนินการ มีค่าดำเนินการ 35,000 บาท
 ( กรณีที่ให้ทาง PKM ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้คิดค่าใช้จ่าย ตรมละ 2,500 บาท )

4. ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามรายละเอียดของสัญญาและข้อตกลงระหว่าง PKMและลูกค้า

หมายเหตุ :
รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ขนาดและชนิดอาคารนั้นๆ

PROJECTS